Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi

Anket yöntemi akademik hayat başta olmak üzere pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda özelliklede pandemi dönemiyle birlikte anketler online olarak yapılmaya başlanmıştır. Online anket uygulamalarının yanında yüz yüze görüme teknikleri, bilgisayar destekli kişisel görüşme tekniği (CAPI), bilgisayar destekli telefonla görüşme tekniği (CATI), gizli müşteri ya da gölge müşteri çalışmaları, odak görüşme teknikleri gibi farklı teknikler ile yürütülmektedir.

Araştırmacılar çalışmalarında daha önceden geliştirilmiş olan hazır ölçekleri kullanma eğilimindedirler. Sayıları azımsanmayacak düzeyde kendi ölçeğini geliştiren araştırmacılar da literatüre ciddi katkıda bulunmaktadırlar. Hazır ölçek kullanan araştırmacıların sıklıkla başvurdukları kaynak Türkiye Ölçme Araçları Dizinidir (TOAD).

Güvenilirlik, geçerlik için bir ön koşuldur. Bir ölçme aracının güvenilir olması her zaman geçerli olduğu anlamına gelmez. Geçerlilik, güvenirliği kapsayan bir kavramdır. Geçerlilik ise ölçmek istenen, amaçlanan şeyin gerçekten ölçülüp ölçülmediği ile ilgilidir yani kesinlik (accuracy) ölçüsüdür.

Bu kavramları daha iyi anlayabilmek için doğrudan (izomor) ve dolaylı (homomorf) ölçme kavramlarını bilmek gerekmektedir.  Doğrudan ölçümlerde “ölçülen özellikle ölçme aracının niteliği aynıdır”.

Play Video

Metre ile boyun ölçülmesi, eşit kollu terazi ile kilonun ölçümlesi doğrudan ölçmeye örnek olarak verilebilir. Dolaylı ölçümde ise “ölçülen özellikle ölçme aracının niteliğinin farklı olmasıdır”. İşte burada elde edilen ölçümlerde ölçülemeyen yani gizil (latent) bir yapı ortaya çıkmaktadır.

Geçerlilik ile güvenilirlik arasındaki gerçek fark bir tanım meselesidir. Güvenilirlik yapılan ölçümün kararlılığını (consistency) veya daha basit olarak aynı şartlarda, aynı nesneler, değişik zamanlarda veya kişilerce ölçüldüğünde benzer sonuçların bulunması hadisesidir. Geçerlilik ise ölçmek istenen, amaçlanan şeyin gerçekten ölçülüp ölçülmediği ile ilgilidir yani kesinlik (accuracy) ölçüsüdür.

IBM SPSS, Minitab, R Project gibi veri analizi çözümlemeleri ile iç tutarlılık için güvenirliği ölçme adına kullanılan teknikler;

  • Cronbach Alfa katsayısı (Alpha),
  • İkiye Bölme (Split-half),
  • Kuder-Richardson 20 (KR-20),
  • Guttman,
  • Paralel ve Katı paralel ( Parallel, Strict Parallel),
  • Teta ve Omega Güvenirlik Katsayıları teknikler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Geçerlik için; Kapsam Geçerliği (Content Validity), Ölçüt Geçerliği (Criterion validity), Yapı Geçerliği (Construct Validity), Kriter Geçerliği (Criterion Validity), Uyum Geçerliği (Concurrent Validity), Görünüş Geçerliği (Face Validity) gibi teknikler kullanılmaktadır.

Tez ve makale aşamasındaki bilimsel çalışmalarınızda yer alan anket uygulamaları ve ölçek geliştirme süreçlerinizde profesyonel destek ile yanınızdayız. Veri setinize uygun modern istatistik tekniklerinin tamamını inceliyoruz. İncelemelerimiz sonucunda analiz sürecinizi eksiksiz bir şekilde tamamlayıp yayınınız yayınımızdır ilkesi ile tüm süreçlerinizde profesyonel desteğimiz ile yanınızda yer alıyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Süreç Nasıl İşliyor?

Talep oluşturduğunuzda hipotezlerinizi, isteklerinizi, verilerinizi inceleyerek sizlere ulaşıyoruz. Önceliğimiz sizin isteklerinizden yola çıkarak, önerilerde bulunarak çalışmalarınızı daha güçlü hale getirebilmek için sizlerle iletişim kurarak nihai istekleri belirlemek. İstekler netleştiğinde sizlere fiyat teklifi gönderiyoruz ve kabul ettiğiniz andan itibaren süreç başlıyor. Örneğin 7 gün olarak seçtiğiniz analiz süresi için, 7 gün içinde sonuçlar sizlere iletiliyor. Sonuçları inceledikten sonra farklı bir analiz yapılmasını isterseniz “ek analiz” talebinde bulunabilirsiniz. Bu tamamen ücretsizdir.

Bu Süreçte Nasıl İletişim Kurabilirim?

İstatistiksel veri analizi süreci öncesi, süreç ve sonrasında bizlere dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. 08508851256 numaralı hattımızı arayarak bilgi alabilir, soru sorabilir, istatistiksel veri analiz sürecinizi yöneten hocanız ile görüşebilirsiniz. Aynı zamanda siparişinize ait “yazışma” sekmesi ile hocanıza sorularınızı ileterek aktif olarak yazışma sekmesini kullanabilirsiniz.

Benim Çalıştığım Alan İle İlgili (Tıp, Diş Hekimliği Vb.) Benim Dilimden Anlayabilecek Hocalar İle Mi Çalışacağım?

Çalışmanız için talep oluşturduğunuzda sizlerin alanına göre hocalarımızı yönlendiriyoruz. Bu sayede alanızdaki terimleri, yapılan analiz türlerini, kullanılan yöntemleri bilen bir istatistik uzmanı ile iletişime geçmenin konforunu yaşayabilirsiniz.

Analizler İçin Teslimat Süresi Nedir?

Süreyi tamamen siz belirliyorsunuz. 12 saat – 30 gün arasında değişen seçeneklerden size uygun olan süreyi seçebilirsiniz. Ortalama bir süre için 7 gün seçebilir, acil bir analiz durumunda 12 saat içinde teslimat isteyebilirsiniz.

Sonuçları Hangi Formatta Alacağım?

Sonuçlarınızı 3 farklı formatta alabilirsiniz.
1. Tablo ve Yorum: Bu teslimat şeklinde analiz sonuçlarınız tablo, yorum ve grafikler halinde teslim edilir. Yorumlar istatistiksel olarak tüm detayları ile birlikte hazırlanır. Tablolar apa formatına uygundur. Eğer istediğiniz farklı bir tablo formatı olursa çalışmanın başında bize iletebilirsiniz.
2. Tablo: Bu teslimat şeklinde analiz sonuçları tablo olarak istediğiniz formatta talep edebilirsiniz. Tabloları gördüğünde yorumları yapabilen kişiler için uygun bir formattır. Dilerseniz örnek yorumlama tablo altına eklenir.
3. Program çıktısı: Bu teslimat şeklinde analizlerden elde edilen sonuçlar program çıktı dosyası veya excel dosyası içinde teslim edilir. Program çıktısını gördüğünde tablo şekline dönüştürebilen ve yorumlayabilen kişiler için uygundur.

Analiz Raporumu İnceledim, Birkaç Analiz Daha Yapılmasını İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Raporunuzu incelediğinizde eklenmesini istediğiniz yeni analizler için, raporunuzun sizlere teslim edildiği andan itibaren görecek olduğunuz “ek analiz” hakkınızı kullanarak ücretsiz olarak yeni isteklerinizi gönderebilirsiniz. Raporunuz güncellenerek sizlere tekrar iletilecektir.

Sesli Rapor Desteği

Veri analizi raporunuz için bizlerden sesli rapor talep edebilirsiniz. Sonuçlarınız video olarak adım adım anlatılacak ve sizlerde dilediğiniz zaman video açıklamaya ulaşıyor olabileceksiniz.