Power Analizi

1. Güç Analizinin Önemi​

Özellikle Hayvan Deneyleri Etik Kurulu ve Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onaylarında zorunlu hale gelen örnek genişliği ve güç analizi son dönemlerde ülkemizde araştırmacılar tarafından dikkate alınan konuların başında gelmektedir.

Yalın süreç yönetimi kapsamında gerek zaman gerekse maliyeti minimize etmede örnek genişliği ve güç analizi son derece önemli kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeterli sayıda örnek alınmadığında istatistiksel olarak ciddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalmak kaçınılmazdır. Gereğinden az örnek sayısı ile çalışıldığında çalışma sonucunda fark bulunabilecekken bu farklılığı bulamamak ya da gereğinden fazla örnek ile çalışıldığında çalışma sonucunda fark bulunmayacakken fark bulmak önemli bir sorundur.

Bu sorunu ortadan kaldırmak için yeterli sayıda örnek ile çalışmak adına güç analizi ve örnek genişliği için sizlere hizmet vermekteyiz.

Play Video

2. Güç Analizi Adımları

Güç analizi ile ihtiyaç duyulan örnek genişliğini belirlemek için izlenmesi gereken 5 işlem adımı vardır:

  • Hipotezlerin oluşturulması (özellikle primer çıktı için kurulan hipotezin belirlenmesi)
  • Hipoteze uygun literatür taramasının yapılması
  • Literatürde yer alan bir çalışma yok ise pilot çalışmanın yapılması
  • Literatürde ya da pilot çalışma sonucunda elde edilen tanımlayıcı istatistiklere göre örnek genişliğinin belirlenmesi
  • Güç analizi (power analizi) sonuçlarının raporlanması

5 adımda özetlenen güç analizi sürecinin ilk adımında araştırmanın tüm hipotezleri oluşturulmalıdır. Oluşturulan hipotezlerde araştırmanın birincil çıktı değişkeni için oluşturulan hipoteze uygun literatür taraması yapılması gerekmektedir. Örneğin: eğer deney ve kontrol gruplu bir çalışma planlıyorsanız ve bu iki grubun bir kan parametresi (HDL, LDL, WBC, hemoglobin gibi) sizler için primer çıktı ise literatür taramasında bu değerlere ait ortalama ve standart sapma değerlerinin bulunması gerekmektedir. Literatür taramasında primer çıktınızın ilgili tabloda işaretlenmesi ve bu değişken üzerinden güç analizi yapılması son derece önemlidir.

Şayet literatür taraması sonucunda primer çıktınıza uygun bir çalışma bulamadıysanız pilot çalışma yaparak örnek genişliğini belirlemeniz gerekecektir. Pilot çalışması sonucunda elde edilen veriler ile güç analizi yapılacak ve çalışmanız için gerekli olan örnek genişliği hesaplanacaktır.

Güç analizinin hem çalışmanın başında hem de çalışma tamamlandıktan sonra (post hoc power) yapılması gerektiğini de unutmamak gerekir.

3. Güç Analizi İçin Önemli Kavramlar

Güç analizi için her araştırmacı tarafından bilinmesi gereken çok önemli kavramlar vardır. Tip I Hata (α), Güven Düzeyi (1-α), Tip II hata (β), Testin Gücü (1-β) ve Etki Büyüklüğü (Effect Size). Bu temel kavramlar çalışmanın başında belirlenmelidir. Tip I Hata; gerçekte H0 hipotezi doğru iken bu hipotezin reddedilme olasılığıdır ve bu değer genellikle 0,05 olarak alınır.  Güven Düzeyi (1-α) ise Tip I hataya göre belirlenecek değerdir. Tip II Hata (β) ise gerçekte H0 hipotezi yanlış iken bu hipotezin kabul edilme olasılığıdır ve bu değer en fazla 0,20 olarak alınır.  Testin Gücü (1-β) ise Tip II Hata ile belirlenecek bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Testin gücü ise çalışmalarda en az %80 olarak alınmalıdır. Testin gücü %80 alınarak belirlenen örnek sayısı minimum örnek sayısıdır. Çalışma sonunda örnek sayısında kayıplar söz konusu ise (cevaplayıcının anketi doldurmayı kabul etmemesi, materyalin kırılması, hastanın tedaviyi reddetmesi gibi) örnek sayısının %10 fazlası ile çalışma başlatılmalıdır.

4. Güç Analizi Programları

Güç analizi için pek çok yazılım mevcuttur. GPOWER güç analizinde kullanılan ücretsiz programların başında gelmektedir. Minitab, IBM SPSS Sample Power, MedCalc, R Project, PASS, OpenEpi, STATA gibi programlarla da güç analizi yaparak örnek genişliği hesaplayabilirsiniz. Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren işletmemizde sizlere lisanslı yazılımlarımız ile profesyonel destek vermekteyiz.

5. Etik Kurul Raporları

Etik kurul raporlarında Araştırmanın Kapsamı, Araştırmanın Türü, Araştırmanın Niteliği, Araştırmada Kullanılacak Veri Toplama Araç ve Yöntemleri, Araştırmanın Tasarımı, Araştırma Merkezleri, Araştırmanın Özellikleri, Örneklem seçimi, Kullanılacak İstatistik Yöntemi (ANOVA, kikare, t testi, korelasyon, regresyon, ROC analizi, Kaplan Meier, Cox Regresyon) gibi farklı başlıklarda planlanan çalışmaya ilşkin detaylı bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

Çalışma planlanırken toplanacak verilerin yapısından çalışmada kullanılacak istatistiksel yönteme kadar detaylı bilgilerin yazılması son derece önemlidir. Güç Analizi için hazırlanacak etik kurul raporunda aşağıdaki formatta bir raporun hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanan her bir raporda kullanılan literatür bilgisi de mutlaka sunulmalıdır.

Örnek Etik Kurul Güç Analizi Raporu (Tez ve Türkçe yayın İçin):

%95 güven (1-α), %95 test gücü (1-β) ve d=0.5 etki büyüklüğü tek kuyruklu bağımsız örnekler t testi (independent samples t test) analizine göre her bir grupta alınması gereken örnek sayısı 88 olarak belirlenmiştir [1].

[1] Referans

Örnek Etik Kurul Güç Analizi Raporu (yabancı dil yayın için):

The study population was determined as 190 with G-power program by taking impact size 0.362, α=0.05, power (1-β) =0.80 at a confidence level of 95% and a substitute group composing of 10 individuals was added [1].

[1] Referans

Sıkça Sorulan Sorular

Süreç Nasıl İşliyor?

Power analizi talebinde bulunduğunuzda seçtiğiniz süreye göre ücret otomatik olarak karşınıza çıkacaktır. Ödeme yaptığınız andan itibaren seçtiğiniz süre (12 saat – 7 gün) sonucunda raporunuz sizlere iletilecektir. Raporunuzu sistem üzerinde ilgili sipariş numaranıza ait “teslimat dosyası” sekmesinden indirebilirsiniz.

Bu Süreçte Nasıl İletişim Kurabilirim?

Power analizi öncesi, süreç ve sonrasında bizlere dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. 08508851256 numaralı hattımızı arayarak bilgi alabilir, soru sorabilir, istatistik analiz sürecinizi yöneten hocanız ile görüşebilirsiniz. Aynı zamanda siparişinize ait “yazışma” sekmesi ile hocanıza sorularınızı ileterek aktif olarak yazışma sekmesini kullanabilirsiniz.

Benim Çalıştığım Alan İle İlgili (Tıp, Diş Hekimliği Vb.) Benim Dilimden Anlayabilecek Hocalar İle Mi Çalışacağım?

Çalışmanız için talep oluşturduğunuzda sizlerin alanına göre hocalarımızı yönlendiriyoruz. Bu sayede alanızdaki terimleri, yapılan analiz türlerini, kullanılan yöntemleri bilen bir istatistik uzmanı ile iletişime geçmenin konforunu yaşayabilirsiniz.

Power Analizi İçin Teslimat Süresi Nedir?

Süreyi tamamen siz belirliyorsunuz. 12 saat – 7 gün arasında değişen seçeneklerden size uygun olan süreyi seçebilirsiniz.

Power Analizi Raporumu İnceledim, Farklı Bir Örnek Çalışma İle Tekrar Analiz Yapılmasını İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Raporunuzu incelediğinizde yeni bir hesaplama için, raporunuzun sizlere teslim edildiği andan itibaren görecek olduğunuz “ek analiz” hakkınızı kullanarak örnek yeni bir çalışma gönderebilirsiniz. Raporunuz güncellenerek sizlere tekrar iletilecektir.