OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi

Ondokzu Mayıs Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜ SEM) tarafından organize edilen yaz seminerlerinde “SPSS AMOS İle Yapısal Eşitlik Modellemesi” eğitimini tamamladı.