Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Pek çok sayıda “Temel ve İleri Düzey Analiz” eğitimlerimiz ile akademik çalışmalara destek verdik.