Türk Ebeler Derneği

Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Ebeler Derneği başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nazan KARAHAN hocamızın nazik daveti ile “4.Uluslararası, 5.Ulusal Ebelik Kongresinde  “İstatistiğin İnovatif Düşüncedeki Rolü” isimli konuşmamız ile kongreye katkıda bulunduk.