Etik Kurul Örnek Genişliği ve Güç Analizi

Güç analizinin hem çalışmanın başında hem de çalışma tamamlandıktan sonra (post hoc power) yapılması gerektiğini de unutmamak gerekir.

3. Güç Analizi İçin Önemli Kavramlar

Güç analizi için her araştırmacı tarafından bilinmesi gereken çok önemli kavramlar vardır. Tip I Hata (α), Güven Düzeyi (1-α), Tip II hata (β), Testin Gücü (1-β) ve Etki Büyüklüğü (Effect Size). Bu temel kavramlar çalışmanın başında belirlenmelidir. Tip I Hata; gerçekte H0 hipotezi doğru iken bu hipotezin reddedilme olasılığıdır ve bu değer genellikle 0,05 olarak alınır.  Güven Düzeyi (1-α) ise Tip I hataya göre belirlenecek değerdir. Tip II Hata (β) ise gerçekte H0 hipotezi yanlış iken bu hipotezin kabul edilme olasılığıdır ve bu değer en fazla 0,20 olarak alınır.  Testin Gücü (1-β) ise Tip II Hata ile belirlenecek bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Testin gücü ise çalışmalarda en az %80 olarak alınmalıdır. Testin gücü %80 alınarak belirlenen örnek sayısı minimum örnek sayısıdır. Çalışma sonunda örnek sayısında kayıplar söz konusu ise (cevaplayıcının anketi doldurmayı kabul etmemesi, materyalin kırılması, hastanın tedaviyi reddetmesi gibi) örnek sayısının %10 fazlası ile çalışma başlatılmalıdır. 

4. Güç Analizi Programları

5. Etik Kurul Raporları

Örnek Etik Kurul Güç Analizi Raporu (Tez ve Türkçe yayın İçin):

Örnek Etik Kurul Güç Analizi Raporu (yabancı dil yayın için):